Nhựa PP

Hộp nhựa tròn đựng thực phẩm 1000ml trắng trong

Hộp nhựa tròn đựng thực phẩm 1000ml trắng trong

Liên hệ

Hộp nhựa tròn đựng thực phẩm 1000ml 👉 Đc sản xuất từ nhựa PP, trong suốt đẹp, đảm bảo vệ sinh. 👉 Dùng đựng thực phẩm sống, chín như cháo, chè,.... hay bánh kẹo, rau củ quả, rau câu, kim chi, chân gà xả tắc...vv 👉 Thiết kế nắp kín ko bị rỉ nước...

Hộp nhựa tròn đựng thực phẩm 750ml trắng trong

Hộp nhựa tròn đựng thực phẩm 750ml trắng trong

Liên hệ

Hộp nhựa tròn đựng thực phẩm 750ml 👉 Đc sản xuất từ nhựa PP, trong suốt đẹp, đảm bảo vệ sinh. 👉 Dùng đựng thực phẩm sống, chín như cháo, chè,.... hay bánh kẹo, rau củ quả, rau câu, kim chi, chân gà xả tắc...vv 👉 Thiết kế nắp kín ko bị rỉ nước...

Hộp nhựa tròn đựng thực phẩm 700ml trắng trong

Hộp nhựa tròn đựng thực phẩm 700ml trắng trong

Liên hệ

Hộp nhựa tròn đựng thực phẩm 700ml 👉 Đc sản xuất từ nhựa PP, trong suốt đẹp, đảm bảo vệ sinh. 👉 Dùng đựng thực phẩm sống, chín như cháo, chè,.... hay bánh kẹo, rau củ quả, rau câu, kim chi, chân gà xả tắc...vv 👉 Thiết kế nắp kín ko bị rỉ nước...

Hộp nhựa chữ nhật đựng thực phẩm 550ml trắng trong

Hộp nhựa chữ nhật đựng thực phẩm 550ml trắng trong

Liên hệ

Hộp nhựa chữ nhật đựng thực phẩm 550ml 👉 Đc sản xuất từ nhựa PP, trong suốt đẹp, đảm bảo vệ sinh. 👉 Dùng đựng thực phẩm sống, chín như cháo, chè,.... hay bánh kẹo, rau củ quả, rau câu, kim chi, chân gà xả tắc...vv 👉 Thiết kế nắp kín ko bị...

Hộp nhựa chữ nhật đựng thực phẩm 650ml trắng trong

Hộp nhựa chữ nhật đựng thực phẩm 650ml trắng trong

Liên hệ

Hộp nhựa chữ nhật đựng thực phẩm 650ml 👉 Đc sản xuất từ nhựa PP, trong suốt đẹp, đảm bảo vệ sinh. 👉 Dùng đựng thực phẩm sống, chín như cháo, chè,.... hay bánh kẹo, rau củ quả, rau câu, kim chi, chân gà xả tắc...vv 👉 Thiết kế nắp kín ko bị...

Hộp nhựa chữ nhật đựng thực phẩm 750ml trắng trong

Hộp nhựa chữ nhật đựng thực phẩm 750ml trắng trong

Liên hệ

Hộp nhựa chữ nhật đựng thực phẩm 750ml 👉 Đc sản xuất từ nhựa PP, trong suốt đẹp, đảm bảo vệ sinh. 👉 Dùng đựng thực phẩm sống, chín như cháo, chè,.... hay bánh kẹo, rau củ quả, rau câu, kim chi, chân gà xả tắc...vv 👉 Thiết kế nắp kín ko bị...

Hộp nhựa tròn đựng thực phẩm 550ml trắng trong

Hộp nhựa tròn đựng thực phẩm 550ml trắng trong

Liên hệ

Hộp nhựa tròn đựng thực phẩm 👉 Đc sản xuất từ nhựa PP, trong suốt đẹp, đảm bảo vệ sinh. 👉 Dùng đựng thực phẩm sống, chín như cháo, chè,.... hay bánh kẹo, rau củ quả, rau câu, kim chi, chân gà xả tắc...vv 👉 Thiết kế nắp kín ko bị rỉ nước khi...

Hộp nhựa chữ nhật đựng thực phẩm 1000ml trắng trong

Hộp nhựa chữ nhật đựng thực phẩm 1000ml trắng trong

Liên hệ

Hộp nhựa chữ nhật đựng thực phẩm 👉 Đc sản xuất từ nhựa PP, trong suốt đẹp, đảm bảo vệ sinh. 👉 Dùng đựng thực phẩm sống, chín như cháo, chè,.... hay bánh kẹo, rau củ quả, rau câu, kim chi, chân gà xả tắc...vv 👉 Thiết kế nắp kín ko bị rỉ...